Standhouders verklaring

Standhouders verklaring Haagsche Kunst- en Antiekdagen 27 en 28 augustus 2022 

 • Als ik klachten heb zoals verkoudheidsklachten, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak blijf ik thuis en kom ik niet naar het evenement.

 • Indien ik thuisblijf bel ik Marktland in de ochtend voor 9:00 uur via 0174-22.55.01
 • Ook als iemand binnen mijn gezin of huishouden koorts of benauwdheid heeft blijf ik thuis.
 • Indien ik na de markt klachten ontwikkel blijf ik thuis en maak ik een afspraak om mij te laten testen op Corona. Bel 0800-1202.
  Indien ik positief getest word informeer ik Marktland Evenementen zodat zij standhouders en bezoekers kan informeren.
 • U dient uiterlijk 9:00 uur aanwezig te zijn. Vanwege de spreiding van het opbouwen kom ik niet op het laatste moment aan.
  Er worden ruimere tijden voor het opbouwen aangeboden tussen 6:00 en 9:00 uur.

 • Op een marktkraam mag ik alleen plaatsnemen met een lid van mijn huishouden/bubbel. 

 • Indien u met vrienden wenst te staan kunt u  ieder een kraam huren en aangeven dat u bij elkaar, met afstand tussen de kramen, willen staan.

 • Ten opzichte van mijn buren en klanten houd ik mij, ook in mijn kraam, aan de 1,5 meter afstand regel.

 • Vanwege punt 8 betreedt en verlaat ik mijn kraam alleen aan de linkerzijde, gezien vanaf het punt waarbij ik achter mijn kraam sta.

 • Ik plaats mijn auto zoveel mogelijk direct achter mijn kraam zodat ik niet in de buurt van de buren hoef te komen. Ik laad zoveel mogelijk spullen uit zodat ik niet constant naar mijn auto hoef.
 • Ik plaats geen spullen voor of naast mijn kraam of in het middenpad. Dit om de doorstroming van het publiek te waarborgen. U mag een kleine tafel aan uw kraam plaasten om zo de voorkant in 2 vakken te verdelen. 
 • Voor mijzelf en mijn mogelijke klanten neem ik minimaal 2x 200 milliliter desinfecteergel per dag mee. Dit punt is verplicht en Marktland controleert hierop.

 • Na kuchen/hoesten, niezen, neus snuiten, eten, toiletbezoek of het aanpakken van geld desinfecteer ik in ieder geval mijn handen. Vaker is echter raadzaam.

 • Ik bied mijn klanten de mogelijkheid om ook gel in mijn kraam te gebruiken en plaats daarom 1 flesje zichtbaar op mijn kraam.
 • Ik neem een flesje reinigingsspray met (bijvoorbeeld) keukenrol of een pakje hygiënische natte doekjes mee om, indien nodig, objecten in mijn kraam schoon te maken. Richtlijn van het RIVM is in deze 2x per dagdeel voor objecten die in aanraking komen met handen.
 • Er mogen maximaal 4 klanten aan mijn kraam staan en hier houd ik toezicht op. Ook mijn klanten moeten, buiten een huishouden, 1,5 meter afstand houden. Indien nodig spreek ik mijn klanten hierop aan. Voor wat er voor mijn kraam gebeurt ben ik verantwoordelijk.
  (Maximaal 2 klanten als dit klanten betreffen uit verschillende huishoudens, maximaal 4 klanten als dit per huishouden 2 personen zijn. Tussen de klanten moet er voor uw kraam 1,5 meter afstand zijn)
 • Indien ik voor mijn kraam wil verkopen houd ik ook 1,5 meter afstand tot mijn klanten. Te passen producten zoals sjaals en sierraden doen klanten zelf om.
 • Indien er klanten direct aan mijn tafelblad staan stap ik zelf 30 cm naar achteren. Een tafelblad van een kraam heeft een diepte van 1,2 meter.
 • Afrekenen doe ik zoveel mogelijk contactloos middels pin of tikkie. Indien er toch met contant geld moet worden afgerekend dan neem ik hiervoor een bakje of bordje mee.
  Mijn pinapparaat maak ik regelmatig, minimaal 2x per dagdeel schoon.
 • Ik ben mij ervan bewust dat Marktland Evenementen alles in het werk heeft gesteld om er een geslaagd evenement van te maken, echter kan niemand voorspellen wat onze bezoekers doen. Ik hou daarom ook niet vast aan in het verleden behaalde resultaten voor wat betreft bezoekersaantallen en omzet en kan op geen enkele wijze Marktland Evenementen hiervoor verantwoordelijk houden.
 • Last, but not least: Ik neem mijn goede humeur mee! Want ook al hebben we al deze regels, we maken er een gezellige dag/weekend van 

Middels deze standhouder verklaring conformeer ik:


……………..…..………………………….  (naam invullen)

mij aan de regels te houden die opgesteld zijn door Marktland Evenementen. Ik heb deze doorgelezen en zal mij tijdens het evenement houden aan deze regels.

Mocht ik mij tijdens het evenement niet houden aan deze regels dan ben ik mij ervan bewust dat Marktland Evenementen alles in het werk heeft gesteld om mij een corona veilige plaats aan te bieden. Mocht ik door een BOA of de Politie een boete opgelegd krijgen dan is deze geheel voor mijn rekening.

Handtekening: ……………………………………………………………………………(ook op de voorzijde plaatsen)